Minnhjelp 360 gir livsglede

-Jeg har sett at VR-video kan bidra til å gi eldre med demenssykdom ro. Og slik ro smitter også over på omgivelsene. Det sier sykepleier Anne Toril Brøndbo i Namdalen. Hun er i ferd med å gjennomføre master i innen helse- og sosialfaglig arbeid med eldre.