Eksempelfilmer

Denne siden inneholder små utdrag fra filmer som er laget i prosjekt Minnehjelp360. Utdragene fra filmene skal bare gi glimt og er på mindre enn 30 sekunder, mens filmene varierer i lengde fra ca fire til 15 minutters lengde. Oppløsningen her er svært lav og kan ikke sammenlignes med filmene som distribueres til VR-briller.

Vårstemning

Natur kan være rene meditasjonen. Å sitte ved sjøen, på fjellet eller skogen og bare se og lytte gir gode opplevelser. 360-video kan ikke erstatte vind og lukter, men med videobriller føles det som om man sitter på stedet og ser. Ved å sitte på en stol som du kan svinge rundt, opplevelsen av virkelig å være til stede.

I gamle dager

Barndommen sitter godt i hukommelsen for de fleste av oss. Og det vi ikke husker kan vi kanskje få en fornemmelse av om vi får de riktige impulsene. Som for eksempel filmer som gir oss glimt som kan kjenne oss igjen i. Og som igjen kan åpne for egne minner. Det er derfor vi kaller dette prosjektet for “minnehjelp360”!

Dans og glede

Tradisjonell norsk folkedans eller sydlandsk karnevalstemning! Det syder av musikk, glede og fest. Folkedans i Norge er ikke som karneval i sør-Spania. Men på hver sin måte er de to uttrykksformene en del av vår felles europeiske arv.

Dyr og fugler

Dyr og fugler er sentralt i Visdoks tilbud til eldre på sykehjem. Det gir gode minner for mange å se hunder, katter, husdyr – eller fugler. I våre videopakker har vi både husdyr og kjæledyr. Fuglebrettet har gitt mange gode opplevelser. På sykehjemmet er det kanskje litt vanskeligere å få mate fuglene selv. Da kan det være fint å sette seg ned og se hvordan småfuglene kjemper om godbitene.