Både i Sverige og Danmark tas nå VR-briller i bruk for personer som bor på sykehjem. På samme måte som vi opplever med «Minnehjelp-360» her i landet rapporteres det om «magiske øyeblikk» når personer med demens får det riktige innholdet i brillene.

Södertälje i Sverige var tidlig ute. Hensikten her var å ta den virtuelle teknikken til de som mottar eldreomsorg, og gjennom det forsøke forbedre tilbudet til de eldre: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.687764/aldreboende-vr-reaktioner

Järfälla kommune Uppland i Sverige har også tatt VR-briller i bruk.

-Dette er en måte for å komplettere sosiale aktiviteter, få inn kultur og opplevelser, sier Elisabeth Helgöstam til avisen «Mitt i». Helgöstam er samordner for velferdsteknologi i Järfälla.

-Resultatet viser at beboerne elsker filmene. Det innbyr til reiser, til å oppleve kultur, og at de kan gjøre dette hver eneste dag, sa Joakim Blendulf til nettstedet Computersweden etter utprøvingen for et par år siden.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.687764/aldreboende-vr-reaktioner
https://www.mitti.se/nyheter/har-far-boende-uppleva-en-virtuell-verklighet-i-glajjor/repslp!2dPt4dw6@hMXG7pK@ClxUQ/

Avisa Expressen forteller også om VR på sykehjem i Stockholmsrådet. Stockholms läns landsting har tatt initiativet til tiltaket og Eva Bergqust som e sjef for kulturforvaltningen i länet fortalte i 2019 til Expressen at hensikten er å gi beboerne et rikere livsmiljø.

https://www.expressen.se/nyheter/har-far-de-aldre-uppleva-varlden-med-vr-filmer/