I Kolding i Danmark er det gjennomført en mer vitenskapelig undersøkelse for å finne ut hvordan 360-videofilmer virker på personer med demenssykdom. Forsøkene ble gjort ved fem pleiesentre i kommunen. Gjennom åtte måneder ble det samlet inn både kvantitative og kvalitative data om bruken av VR-briller.

(Detaljer om forskningsprosjektet finner du her: https://ckv.rsyd.dk/wm448991)

Til sammen ble 360-filmer vist 384 ganger fordelt på 20 beboere i løpet av de 12 ukene som forsøket varte. Resultatene viser at den kognitive evnen økte litt, til tross for at funksjonsnivået generelt hele tiden faller for personer med demens.

  • Dette antyder at VR kanskje kan ha en effekt på det kognitive plan, skriver de tre forskerne ved Senter for kommunikasjon og velferdsteknologi i Region Sydøst i Danmark.

Det ble derimot ikke målt noe effekt på brukernes livskvalitet eller funksjonsnivå. Det kan forklares med at sykdommen i seg selv medfører svekkelse av funksjonsnivået, og noen ganger svært raskt, skriver forskerne.

Det er altså ikke noen tydelige funn her som gir klare fakta i bruk av VR-briller til behandling av personer med demens. Derimot har man gjennom denne utprøvingen fått mange opplevelser som gir klare indikasjoner på verdien. For som det står i rapporten:

”VR er en dør ind til stjernestunderne for borgere med demens. Selvom de ikke nødvendigvis husker filmen, så husker de følelserne. Dem kan vi ikke tage fra dem.”