360-video til bruk for personer med demens kan bidra til at de kan holde lengre holde på sin identitet og interesser. Kort og godt fordi det gir muligheten til å oppleve de selv ønsker. Det hevder en britisk forskningsrapport som har vurdert om personer med langt kommet demens også kan ha nytte av 360-video i VR-briller.

Forskerne fra Universitetet i Kent, St. Andrews psykiatriske sykehus i Northampton og Sangyo universitetet i Kyoto, Japan prøvde for noen år siden ut ulike 360-filmer på pasientene. De sju forskerne som publiserte rapporten 2015 kommer fra tre ulike miljøer: Tre er tilknyttet universitetet i Kent i England, en er fra Kyoto Sangyos universitet i Japan og tre er fra St. Andrews Healthcare i Northampton.

De har kalt rapporten «Å bringe utsiden inn» – altså gi tilgang til opplevelser som ellers man må ut for å få.  Fordi mange personer med demenssykdom har dårlig orienteringsevne holdes de ofte innenfor låste dører. Med filmer tatt opp i 360-format og vist gjennom VR-briller bringes altså virkeligheten inn i rommet – når de selv er motivert for det. Forskerne ser derfor VR-briller som verktøy for å skape det de kaller en «personlig plass». Livskvalitet er et sentralt tema i deres gjennomgang av dette emnet, spesielt fordi annen forskning viser at kanskje så mye si 50% av alle med kognitive svekkelser også har depresjonsdiagnose.

Kan så VR-briller bidra til reduksjon av depresjon?

Og dermed indirekte virke positivt for personer med demens?

Skaper personlige rom

I sin rapport skriver de at testingen viser at VR med video kan brukes til å skape «personlige plasser», noe som igjen gir personer med demens muligheter til å «rømme» fra sykehjemmet. Og det mens de samtidig mottar nødvendig fokus og støtte fra pleierne.

Teamet bak rapporten antyder at beroligende 360-filmer derfor kan være spesielt nyttig for å redusere utfordrende adferd. Pleiere som kjente pasientene godt klarte å se når uroen kom. Dermed klarte de å sette inn VR-briller som tiltak før aggresjonen slo ut. I rapporten hevdes det at totalt antall aggressiv atferd ble betydelig mindre sammenlignet med før VR-briller ble tatt i bruk.

Det britiske forskerteamet bak studien mener ytterligere grundig forskning er nødvendig for å konkludere om personer med demens også kan bruke VR når de allerede er blitt aggressive.

Deres observasjoner viser at VR gir noe helt annen mulighet enn for eksempel TV, da man med VR klarer å skape isolasjon og dermed færre forstyrrelser. Noe som slett ikke er ukjent fra forskning – innhold vist i VR-briller kan brukes til å dempe smerter gjennom distraksjon.

I eksisterende forskning har det vært fokusert mye på bruk av virtuell virkelighet (VR) som verktøy for opplæring og rehabilitering av enkeltpersoner med tidlig eller mild demens. Den britiske studien ville se om VR også kunne brukes til å fremme velvære blant enkeltpersoner med moderat til alvorlig demens og som bare kan forlate avdelingen med følge.

-VR innen mental helse har demonstrert sitt potensiale på mange områder, blant annet post-traumatisk stress (PTSD), spiseforstyrrelser og fobier, skriver forskerne som peker på at det allerede er forsket på VR til bruk av minnetrening, matlaging, orienteringsevne og oppmerksomhet, skriver forskerne.

Forsøkene de selv har gjort dreier seg om bruk av 360-video i VR-briller, på samme metode som prosjekt «Minnehjelp-360» bygger på. Omtrent tilsvarende som Minnehjelp360 har forskerne også delt filmer inn i grupper som reise, natur, opplevelse, hobbyer og sport, hus og hjem, dyr osv. Ut fra dette har de sett at filmer som viser katedraler, skog, sandstrender og landskap har falt mest i smak.

Kan rømme “ut”

Når pasienter lever under middels eller høyt sikkerhetsnivå på avstengte avdelinger kan det være vanskelig å delta i meningsfylte aktiviteter. Ikke minst om personene det gjelder foretrekker å være ute – gå turer, stelle med hage eller annet som de har gjort i sine liv.  Artikkelen er skrevet i 2015 og mye har skjedd innen VR-teknologi siden den gang. Men grunnlaget er det samme: Omsluttende video, hvor det føles som om du ser deg omkring i en annen verden – det kan gi virtuelle opplevelser som ellers aldri kan oppnås for de som lever på ei sykehjemsavdeling.

-Vi fant gjennom observasjonene våre at VR var i stand for å opprettholde oppmerksomheten til personer med demens. Det skjedde om pasientene nøyde seg med å se grundig på en enkelt videofilm eller “surfe» gjennom flere filmer på ei økt, skriver de i rapporten.

Sitat fra rapporten

Link til artikkelen:

https://news.kent.ac.uk/app/uploads/2019/05/Bring-the-Outside-In.pdf

Denne forskningartikkelen er tilgjengelig som PDF. Ut over å referere sine funn tar forskerne seg tid til å forklare og drøfte metoder for at personer med demens kan bruke VR-teknologi. For de som ønsker bruke Minnehjelp360 vil artikkelen gi nyttig kunnskap også om metoden de brukte.

Leave a Reply